کلیدواژه‌ها = تشبیه سلب و ایجاب
تعداد مقالات: 1
1. نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه سلب و ایجاب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-204

سعید کریمی قره‌بابا