کلیدواژه‌ها = بیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 287-312

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی


2. نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه سلب و ایجاب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-204

سعید کریمی قره‌بابا