کلیدواژه‌ها = حسرت
تعداد مقالات: 1
1. تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-34

محمدامین احسانی اصطهباناتی؛ منیژه عبداللهی