کلیدواژه‌ها = شعرک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-76

حمید جعفری قریه علی؛ مهسا کشاورز