نویسنده = ���������������� ������ ��������
سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 47-68

10.22075/jlrs.2017.1839

زیور دهقانی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد کازرونی