نویسنده = ������������ ������ ����������
بررسی و مقایسه متناقض‌نما در غزلیات سنایی و عطار

دوره 4، شماره 8، دی 1392، صفحه 169-192

10.22075/jlrs.2017.1823

مرتضی محسنی؛ سیاوش حق جو؛ عفت سادات غفوری