نویسنده = مرتضی محسنی
شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 161-186

10.22075/jlrs.2018.15774.1295

علی زراقی شانی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مسعود روحانی


بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 159-190

10.22075/jlrs.2017.6753.

مرتضی محسنی؛ سید اسماعیل جعفری پطرودی


بررسی و مقایسه متناقض‌نما در غزلیات سنایی و عطار

دوره 4، شماره 8، دی 1392، صفحه 169-192

10.22075/jlrs.2017.1823

مرتضی محسنی؛ سیاوش حق جو؛ عفت سادات غفوری