نویسنده = مرتضی محسنی
تعداد مقالات: 3
1. شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-186

علی زراقی شانی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مسعود روحانی


2. بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-190

مرتضی محسنی؛ سید اسماعیل جعفری پطرودی


3. بررسی و مقایسه متناقض‌نما در غزلیات سنایی و عطار

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 169-192

مرتضی محسنی؛ سیاوش حق جو؛ عفت سادات غفوری