نویسنده = محمد رضایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-98

حمید رضایی؛ محمد رضایی؛ منیره مسیبی


2. فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-94

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده


3. بررسی استعاره‌های مفهومی در ضرب‌المثل‌های فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-116

محمد رضایی؛ نرجس مقیمی