نویسنده = �������������� ������������ ����������
گروه بدلی در فارسی و عربی

دوره 4، شماره 8، دی 1392، صفحه 9-40

10.22075/jlrs.2017.1817

احسان اسمعیلی طاهری