نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه‌ی موسیقی بیرونی غزل‌های

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 137-158

10.22075/jlrs.2017.1802

محمد امیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدرضا مشهدی