نویسنده = ������������ ��������
نگاهی جمال‌شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص)

دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 251-280

10.22075/jlrs.2020.17298.1440

کریم شاهسون؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ داود محمدی؛ سید حسن طباطبائی


معماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه‌بندی عناصر زیبایی سخن

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 205-234

10.22075/jlrs.2018.14278.1165

داود محمدی؛ محمد رضا اسلامی