نویسنده = داود محمدی
تعداد مقالات: 2
1. معماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه‌بندی عناصر زیبایی سخن

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 205-234

داود محمدی؛ محمد رضا اسلامی


2. معرفی اوزان تازه و نادر در اشعار سیمین بهبهانی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-136

داود محمدی