نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوه‌ی تلفظ مصوّت پیش از شناسه‌ی «ش» در

دوره 2، شماره 3، تابستان 1390، صفحه 71-88

10.22075/jlrs.2017.1799

حمیدرضا سلمانی؛ مجید دادفر