نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.1840

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده


2. اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی‏

دوره 4، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 55-74

10.22075/jlrs.2017.1792

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده