نویسنده = آرزو نقی زاده
تعداد مقالات: 2
1. فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-94

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده


2. اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی‏

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-74

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده