نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعاره در دیوان ناصرخسرو

دوره 4، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 27-54

10.22075/jlrs.2017.1791

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری