نویسنده = حمیدرضا توکلی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه روایت‌شناختی و بلاغی نیایش در مثنوی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-160

حمیدرضا توکلی


2. حافظ و آشنایی‌زدایی در قلمرو تلمیح

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-26

حمیدرضا توکلی