نویسنده = �������������� ������������ ��������
بررسی طرح‌واره‌های حرکتی در اشعار فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22075/jlrs.2022.24734.1984

مریم سادات Maryam Sadat؛ عطیه احمدپور لختگی