نویسنده = �������������� ��������
نقد و بررسی دو صنعت عقد و حل در متون بلاغی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22075/jlrs.2021.23254.1901

زینب رضاپور