نویسنده = ������ ������������ ���������� ����������
اصول و قواعد واکاوی مفردات قرآن از منظر قاموس قرآن

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 317-344

10.22075/jlrs.2021.22895.1885

محمدعلی مهدوی راد؛ سید محمد موسوی مقدم؛ مطهره سادات طیب حسینی