نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارسطو، خطابه و شعر با تأکید بر شگردشناسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 333-362

10.22075/jlrs.2019.17786.1484

سیدمجید مقیمی؛ علیرضا فولادی؛ سیدمحمد راستگوفر؛ رضا روحانی