نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تقابل‌های هم‌جوار در دو منظومۀ خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی

دوره 12، شماره 26، زمستان 1400، صفحه 7-32

10.22075/jlrs.2021.21515.1788

فاطمه اسفندیاری مهنی؛ محمدرضا نجاریان؛ محمد خدادادی