نویسنده = �������������� ��������
کارکردهای «صفت هنری» در هفت‌پیکر نظامی

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 191-214

10.22075/jlrs.2021.18995.1596

آزاده ستوده؛ مسعود پاکدل؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری