نویسنده = موسوی، شایسته سادات
تعداد مقالات: 1
1. زمین و آسمان بر محور استعاره (روند استعاریِ معنابخشی به پدیده های طبیعی بر پایۀ استعاره های جهتی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22075/jlrs.2020.20207.1706

شایسته سادات موسوی؛ محمود رحیمی