نویسنده = ������������ �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تناوب تکمیلی مشروط بر محیط واجی در ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی

دوره 12، شماره 25، پاییز 1400، صفحه 127-158

10.22075/jlrs.2020.19756.1668

سعید راه انداز؛ مهرداد نغزگوی کهن