نویسنده = ���������������� ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انسجام معنایی در غزل مظهر همدانی و مقایسه آن با غزل سعدی

دوره 12، شماره 23، بهار 1400، صفحه 37-66

10.22075/jlrs.2020.18910.1588

فاطمه باباشاهی کوهانستانی؛ مهبود فاضلی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان