نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش ساخت‌های هم‌پایة قرآن‌کریم در اقتصاد زبانی (مطالعۀ موردی جزء 1-3)

دوره 12، شماره 23، بهار 1400، صفحه 111-140

10.22075/jlrs.2020.18814.1580

زهرا جمشیدی؛ سید محمد آرتا؛ احمد خواجه‌ایم