نویسنده = معصومه میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. عنصر تضاد در اشعار نیایشی میخائیل لرمانتف

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 521-542

10.22075/jlrs.2020.18750.1576

مرضیه یحیی پور؛ جان اله کریمی مطهر؛ معصومه میرزایی