نویسنده = ���������������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. استعارۀ مفهومی و فردیت خلاّق ادبی

دوره 12، شماره 24، تابستان 1400، صفحه 175-204

10.22075/jlrs.2020.18421.1547

سید امیرحسین مرتضائی؛ محمود فتوحی رودمعجنی