نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ریخت‌شناسانة ویژگی سهل ممتنع در حکایت‌های گلستان سعدی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-154

10.22075/jlrs.2019.17906.1500

ساره زیرک؛ حدیث عزیزیان گیلان