نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. انسجام در ابیات مغانه‌ای خاقانی و حافظ براساس الگوی نظام‌مند هلیدی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-108

10.22075/jlrs.2019.17844.1490

طاهره باباخانی؛ علی حیدری؛ مسعود سپه وندی