نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش زبان در باور پذیری خرق عادت های تاریخ سیستان

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 497-520

10.22075/jlrs.2019.17592.1463

عفت نقابی؛ محسن وثاقتی جلال