نویسنده = پدرام میرزایی، علی
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد موسیقی شعر در حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22075/jlrs.2019.17581.1462

جواد محقق نیشابوری؛ حسین یزدانی؛ فاطمه کوپا؛ علی پدرام میرزایی