نویسنده = حمیدی، سید جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در شعر حافظ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

10.22075/jlrs.2019.17151.1427

پروین مشایخ؛ سید محمود سیدصادقی؛ سید جعفر حمیدی