نویسنده = ���������� �������� ��������������
نقش جمله‌های اسنادی در ترازوی هنر شعر حافظ

دوره 13، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 275-298

10.22075/jlrs.2020.19993.1693

سیدمهدی موسوی نیا؛ میثم حاجی پور