نویسنده = ������������ ������ ��������
انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 347-378

10.22075/jlrs.2019.15055.1234

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر