نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رستاخیز ساختاری واژه‌ها برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای در لایة نحوی غزل معاصر ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 323-346

10.22075/jlrs.2019.15018.1228

فریبا مهری؛ مهیار علوی مقدم؛ حسن دلبری؛ عباس محمدیان