نویسنده = ������������ �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی نو به تیزرهای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی با کاربست نظریة آمیختگی مفهومی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-272

10.22075/jlrs.2019.14943.1218

حسین رضویان؛ زهرا زارع؛ سحر بهرامی خورشید