نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. زیبایی‌شناسی ایقاع توازی در خطبۀ اشباح

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 323-344

10.22075/jlrs.2019.18016.1508

علی قهرمانی؛ سولماز پرشور