نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استعارة زمان در تاریخ بیهقی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-232

10.22075/jlrs.2018.14035.1154

یدالله شکری؛ سمانه شمسی زاده