نویسنده = �������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی نو به ساختار تشبیهات اضافی و وصفی با تأکید بر اشعار حافظ

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-110

10.22075/jlrs.2018.10798.1018

میثم حاجی پور؛ عنایت اله محمودی