نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
بررسی انتقادی دیدگاه وقوع حشو در قرآن‌کریم

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 61-84

10.22075/jlrs.2017.6731.

حامد دهقانی فیروزآبادی؛ علی راد