نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیباییشناسی عناصر ادبی خطبه 224 نهج البلاغه

دوره 7، شماره 14، زمستان 1395، صفحه 85-104

10.22075/jlrs.2017.6673.

عاطفه رحمانی؛ احمد پاشازانوس