نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مضمون‌آفرینی و نمادپردازیاز گوی و چوگان در متون منظوم عرفانی

دوره 7، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 139-158

10.22075/jlrs.2017.10499.1005

مهدی رمضانی؛ ناصر علیزاده خیاط