نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
بررسی شگرد‌های طنز در اشعار اکبر اکسیر

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 214-246

10.22075/jlrs.2020.18673.1569

یحیی شیخی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیاوش حق جو؛ علی اکبر باقری خلیلی