نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رده‌شناختی ساخت‌های سببی در زبان سمنانی

دوره 12، شماره 23، بهار 1400، صفحه 175-214

10.22075/jlrs.2020.18115.1519

ابراهیم رضاپور؛ مونا پیشگو