نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 417-448

10.22075/jlrs.2019.16987.1404

محمد میرزایی؛ شهرام نقشبندی؛ حسین میثمی؛ یدالله شکری


2. چند فرایند‌ واجی در گویش دیباجی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 301-332

10.22075/jlrs.2017.13074.1111

شهرام نقشبندی؛ حوا حاج عیدی