نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. بازتاب خشونت کلامی در شعر فرخی یزدی: تحلیلی بر اساس رویکرد مالکین

دوره 12، شماره 25، پاییز 1400، صفحه 247-272

10.22075/jlrs.2020.21305.1769

عارفه طاهریان؛ حسین رضویان؛ علی محمد شاه سنی؛ عصمت اسماعیلی


2. نگاهی نو به تیزرهای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی با کاربست نظریة آمیختگی مفهومی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-272

10.22075/jlrs.2019.14943.1218

حسین رضویان؛ زهرا زارع؛ سحر بهرامی خورشید


3. عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.11138.1028

حوا حاج عیدی؛ حسین رضویان


4. نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-156

10.22075/jlrs.2018.12919.1105

حسین رضویان؛ صدیقه طهماسبی بیرگانی