نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی نو به تیزرهای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی با کاربست نظریة آمیختگی مفهومی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-272

10.22075/jlrs.2019.14943.1218

حسین رضویان؛ زهرا زارع؛ سحر بهرامی خورشید


2. عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.11138.1028

حوا حاج عیدی؛ حسین رضویان


3. نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-156

10.22075/jlrs.2018.12919.1105

حسین رضویان؛ صدیقه طهماسبی بیرگانی